Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

10:45
7478 1067
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrainakredek krainakredek
10:44

Lovers by Maud Chalard

Maud Chalard invite au rêve. Elle nous emporte dans son univers poétique fait d’aventures, de voyages, de forêt, de nature et d’amour

Maud_Chalard_Lovers_02

Maud_Chalard_Lovers_03

Maud_Chalard_Lovers_04

Maud_Chalard_Lovers_05

Maud_Chalard_Lovers_06

Maud_Chalard_Lovers_07

Maud_Chalard_Lovers_08

Maud_Chalard_Lovers_09

Maud_Chalard_Lovers_09a

Maud_Chalard_Lovers_10

Maud_Chalard_Lovers_11

Maud_Chalard_Lovers_12

Maud_Chalard_Lovers_13a

Maud_Chalard_Lovers_14

Maud_Chalard_Lovers_15

Reposted fromtheGRID theGRID viafakefriends fakefriends
jestem1
10:43
9576 3244
Reposted fromniewychowana niewychowana viafakefriends fakefriends
10:43
1582 6742 500

awwww-cute:

We were worried they wouldn’t get along

jestem1
10:43
7819 96be
10:42
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viafakefriends fakefriends

December 16 2014

jestem1
13:34
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
— znalezione
Reposted fromzyta zyta vianienie nienie
13:34
9180 1e71
Reposted fromtron tron vianienie nienie

October 17 2014

jestem1
19:10
2297 963e
Reposted fromIriss Iriss via0601 0601

October 03 2014

jestem1
19:10
3851 2944 500
Reposted fromroxanne roxanne viasomeoneeee someoneeee
jestem1
19:05
8511 a701
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viasomeoneeee someoneeee
jestem1
18:53
7845 76c0

September 28 2014

jestem1
20:19
3634 ae9e
jestem1
20:19
2953 b326 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viafar-away far-away
jestem1
20:18
- Na Twój wygląd nikt nie poleci.
- Szkoda, bo charakter mam jeszcze gorszy.
Reposted fromteaholic teaholic viafar-away far-away
jestem1
14:33
6336 01ef
14:21
5198 ad0f
Reposted fromaislinn117 aislinn117 viaNoCinderella NoCinderella

September 27 2014

jestem1
19:38
0472 9abd 500
jestem1
19:30
4486 bf61 500
jestem1
19:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl